Estudi de les propietats de la ribonucleasa de pàncreas boví immobilitzada en Sepharose.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award20 Sept 1988
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorClaudi M. Cuchillo Foix (Director) & Maria Victoria Nogués Bara (Director)

Cite this

'