Estudi de les cicloaddicions 1,3-dipolars de nitrones cícliques a γ-hidroxi- i γ-alcoxy esters α,β-insaturats. Aproximació a la síntesis d'alcaloides de Securinega

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award24 Nov 1993
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJosep Font Cierco (Director) & Pere de March Centelles (Director)

Cite this

'