ESTUDI DE L'EFECTE DELS PARAMETRES DEL PROCES EN LA DIGESTIO ANAEROBIA TERMOFILICA DE FANGS DE DEPURADORA, AVALUACIÓ DEL PRE-TRACTAMENT TERMIC DELS FANGS I VALORACÓ ENERGETICA GLOBAL

  Student thesis: Doctoral thesis

  Date of Award3 Oct 2008
  Original languageCatalan
  SupervisorAntoni Barbadilla Prados (Director)

  Cite this

  '