ESTUDI DE L'ACTIVITAT ANTIMICROBIANA DE LA PROTEÏNA CATIÒNICA D'EOSINÒFILS (ECP) I ELS SEUS DERIVATS PEPTÍDICS DEL N-TERMINAL. Grau de Biotecnologia

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award12 Oct 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEster Boix Borras (Director)

Cite this

'