Estudi de la variabilitat de la recombinació meiòtica en la família Bovidae (Artiodactyla, Mammalia)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award21 Jul 2015
Original languageEnglish
SupervisorAurora Manuela Ruiz Herrera Moreno (Director)

Cite this

'