Estudi de la sobreexpressió de la glucoquinasa en les cel.lules beta pancreàtiques en ratolins transgènics

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award4 Jun 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Fatima Bosch Tubert (Director)

Cite this

'