Estudi de la implicació de la proteïna quinasa CK2 en la via de senyalització de les auxines en Arabidopsis thaliana.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award19 Sept 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorM Carmen Martínez Gómez (Director)

Cite this

'