Estudi de la diversitat microbiana de la filosfera de Malus domestica var. Golden mitjançant la construcció de genoteques

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award12 Jul 2011
Original languageCatalan
SupervisorNuria Gaju Ricart (Director) & Maria Ramos Martinez Alonso (Director)

Cite this

'