Estudi de la capacitat coordinant envers Cd(II) d'una metal·lotioneïna d'alzina surera (QsMT)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award20 Mar 2007
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Merce Capdevila Vidal (Director) & Roger Bofill Arasa (Director)

Cite this

'