Estudi de complexos formats pels lligands 3-amino-1-propantiol i 3-(dimetilamino)-1-propantiol amb metalls de transició i amb metalls del grup IIB

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award1 Feb 1983
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorHeribert Barrera Costa (Director)

Cite this

'