Estudi de complexació de lligands tipus NS2 amb diferents metalls de transició. Aplicació com a transportadors de Cu(II) en membranes

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2 Jun 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorFrancesc Teixidor Bombardó (Director) & Luis Escriche Martinez (Tutor)

Cite this

'