Estructura- funció de la Ribonucleasa 6 humana. Estudi en model de macròfags infectats per micobacteris.

Student thesis: Others

Date of Award15 Sept 2019
Original languageCatalan
SupervisorMoussaoui Mohammed (Director) & Ester Boix Borras (Director)

Cite this

'