Establiment d'un model experimental per l'estudi de la inducció de LTD-NMDA depenent amb l'objectiu d'estudiar la implicació del complex GLUA1/SAP97/AKAP150 en l'endocitosi dels receptors AMPA sinàptics.

Student thesis: Others

Date of Award15 Sept 2011
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAlfredo Jesús Miñano Molina (Director) & Jose Rodriguez Alvarez (Director)

Cite this

'