Escenografia i participació en el teatre festiu tradicional: la Festa de l'Ós, la Dansa de la Mort i el Salt de Plens.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award13 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Jaume Mascaró Pons (Thesis board president), Jesús Francesc Massip Bonet (Director), Jesús Francesc Massip Bonet (Vocal) & Miquel M. Gibert Pujol (Thesis board secretary)

Cite this

'