Epidemiologia de la influença porcina: Estudis seroepidemiològics i dinàmica de la infecció en explotacions porcines

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award23 Nov 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJordi Casal Fàbrega (Director)

Cite this

'