Els jocs florals a l'àrea d'influència de Reus en la primera postguerra.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award14 Sept 2005
Original languageCatalan
SupervisorJordi Castellanos Vila (Thesis board president), Maria Josefa Gallofré Virgili (Director) & Manuel Jorba Jorba (Thesis board secretary)

Cite this

'