El raonament científic deslalumes de 16 a 18 anys: formulació d´hipotesis en la resolució de problemes experimentals sobre éssers vius.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Apr 2004
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorMaria Espinet Blanch (Director)

Cite this

'