El moviment veïnal durant el tardofranquisme, la transició i l'època democràtica a Espanya. Un estat de la qüestió.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award9 Sept 2014
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMarti Marin Corbera (Director)

Cite this

'