El mercat de treball i la població a Osona. Característiques i evolució (2001-2010)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award20 May 2011
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorRoser Nicolau Nos (Director)

Cite this

'