El jovent i els espais públics urbans des de la perspectiva de gènere: Un estat de la qüestió des de la geografia

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award21 Jun 2010
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Universitat de Barcelona (UB)
SupervisorMireia Baylina Ferre (Director)

Cite this

'