El Grup Experimental d’Altes Energies de la Junta de Energía Nuclear (1967–1969). Física i relacions internacionals en la primera etapa d’Espanya al CERN

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Jul 2013
Original languageCatalan
SupervisorXavier Roqué (Director)

Cite this

'