El factor d'iniciació de la traducció eIF3 com a substrat de la proteïna quinasa CK2: Obtenció d'eIF3 de cèl·lules HEK293T i fosforilació 'in vitro' per CK2.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Sept 2007
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEmilio Itarte Fresquet (Director)

Cite this

'