Eficàcia i tolerància del metotrexate com a tractament a llarg termini a pacients amb asma corticodepenent

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2 Oct 2001
Original languageCatalan
SupervisorCristian Domingo Ribas (Director) & Vicente Fonollosa Pla (Tutor)

Cite this

'