Eficàcia d'un programa multidisciplinari sobre la reducció d'alteracions alimentàries i simptomatologia ansiosa-depressiva en candidats a cirurgia bariàtrica

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award8 Sept 2017
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Supervisor Albert Fornieles Deu (Director) & David Sánchez-Carracedo (Director)

Cite this

'