Eficàcia a llarg termini del bismesilat d’almitrina en els pacients amb hipoxèmia crònica secundària a malalatia pulmonar obstructiva cònica

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2000
Original languageSpanish
Awarding Institution
  • Department of Medicine
SupervisorVicente Fonollosa Pla (Co-director) & Cristian Domingo Ribas (Director)

Cite this

'