Efectes comportamentals i patològics de 3,3'-Iminodipropionitril (IDPN), Al·lilnitril (AN), cis-Crotononitril (cis-CN), trans-Crotononitril (trans-CN) i 2,4-Hexadienenitril (HDN) en Rata. Màster en Bioquímica experimental. Qualificacions possibles: Apte o No Apte

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award19 Feb 2005
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Universitat de Barcelona (UB)
Supervisor Jordi Llorens Baucells (Director)

Cite this

'