Efecte del ibuprofè sobre els canvis induïts als receptors alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) per beta-amiloide.

Student thesis: Others

Date of Award15 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAlfredo Jesús Miñano Molina (Director) & Jose Rodriguez Alvarez (Director)

Cite this

'