Educació per a la sostenibilitat des de la didàctica de les ciències socials: actituds ambientals desitjables i anàlisi de les opinions d'una mostra d'alumnes de secundària obligatòria

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award16 Sept 2002
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorPilar Comes Solé (Director)

Cite this

'