Distribució de l'antimoni en teixits després de l'administració subcutània d'antimoniat de n-metilglucamina lliure i encapsulat en liposomes en ratolí

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Jun 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJordi Alberola Domingo (Director)

Cite this

'