Disseny i implementació d'un model de formació permanent d'equips docents a les universitats de postgrau de l'equador

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award16 Jul 2018
Original languageCatalan
SupervisorGeorgeta Ion (Director)

Cite this

'