Disseny i automatització d'un sistema de monitorització de nitrats, nitrits i amoni mitjançant tècniques d'anàlisi en flux: aplicació a una planta pilot depuradora d'aigües residuals urbanes amb criteris de nitrificació/desnitrificació

  Student thesis: Final degree project (TFG)

  Date of Award1 Jul 1996
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorFrancisco Javier Lafuente Sancho (Director) & Francisco Valero Barranco (Director)

  Cite this

  '