Disseny d'un instrument de visualització dels elements característics d'una reunió de Departament d'un Institut de Secundària.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award11 Jul 2013
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEdelmira Rosa Badillo Jimenez (Director)

Cite this

'