Disseny d'un bioreactor per degradar hidrocarburs alifàtics clorats amb Trametes versicolor

  Student thesis: Final degree project (TFG)

  Date of Award6 Jul 2006
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorMontserrat Sarra Adroguer (Director) & Glòria Caminal Saperas (Director)

  Cite this

  '