Disseny, clonatge i expressió del gen lip2 de Candiad rugosa en Pichia pastoris.

  Student thesis: Dissertation (TFM)

  Date of Award25 Jul 2012
  Original languageCatalan
  SupervisorPau Ferrer Alegre (Director) & Francisco Valero Barranco (Director)

  Cite this

  '