Direccionament cel·lular i tumoral amb seqüències peptídiques de la laminina-1 unides a liposomes estabilitzats que encapsulen doxorucibina

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award23 Jul 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorÀngels Fabra Fres (Director) & Jose Aguilera Avila (Tutor)

Cite this

'