Dinàmiques econòmiques de producció-comsum en el registre lític caçador-recol·lector de l'extrem sud americà. La societat yàmana

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award28 Jun 2004
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAssumpció Vila Mitjà (Director) & Miguel Molist Montaña (Tutor)

Cite this

'