Dificultats, criteris i patrons de dibuix, basats en la intuïció i el coneixement, que utilitza l'alumnat a l'hora de predir i interpretar gràfiques v-t en moviments complexos

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award1 Jun 2009
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorRoser Pintó Casulleras (Director)

Cite this

'