Determinació d'hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) en mostres de sòls per cromatografia de gasos acoblada a l'espectrometria de masses (GC/MS)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of AwardSept 2010
Original languageCatalan
SupervisorCristina Palet Ballus (Director) & Montserrat López Mesas (Director)

Cite this

'