Desenvolupament d'un mètode per a la determinació d'anti-NADasa en sèrum humà i estudi de la seva aplicació a la diagnosi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award1 Jan 1991
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorF. Xavier Gella Tomàs (Director)

Cite this

'