Desenvolupament d'un classificador basat en l'expressió gènica per a distingir els tumors de cervell glioblastoma multiforme i meningioma meningotelial mitjançant microarrays de cDNA d'un sol color

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award1 Sept 2005
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJoaquin Ariño Carmona (Director)

Cite this

'