Desenvolupament del nou mètode DELOS (R) de cristal·lització amb fluids comprimits: estudi a nivell molecular dels seus fonaments

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award1 Jan 2005
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorCarles Jaime Cardiel (Tutor) & Leonor Ventosa Rull (Director)

Cite this

'