Desenvolupament de sensors tipus isfet\sub s\nosub basats en membranes fotocurables. Aplicació a l'anàlisi de sòls

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award16 Mar 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJulian Alonso Chamarro (Director) & Jordi Bartroli Molins (Director)

Cite this

'