Des-f[u]calitzant les mirades sanitàries... o de la naturalesa de l'experiència preventiva en l'espai institucional de la Sanitat Pública.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award14 Oct 2008
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMargot Pujal i Llombart (Director)

Cite this

'