Criteris lingüístics en la subitulació de persones sordes a Televisió de Catalunya: una aproximació a les persones sortes

    Student thesis: Final degree project (TFG)

    Date of Award10 Jul 2009
    Original languageUndefined/Unknown
    SupervisorLaura Santamaria Guinot (Director)

    Cite this

    '