Creació d'enllaços carboni-carboni i carboni-nitrogen sota catàlisi per Pd(O). Preparació d'(E,E,E)-1,6,11-Tris (Arilsulfonil)-1,6,11-triazaciclopentadeca-3,8,13-triens i formació de complexos amb pal·ladi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award24 Nov 2000
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorRoser Pleixats Rovira (Director)

Cite this

'