Contaminació per hidrocarburs al sòl i les aigües subterrànies a l'al·luvial del Besos a Montcada

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2 Feb 2017
Original languageSpanish
SupervisorJoan Bach Plaza (Director)

Cite this

'