Concentració de radó (222Rn) i toró (220Rn) en sòls i aigües com a indicadors d'activitat tectònica recent de la falla nord de la Maladeta.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award6 Jul 2010
Original languageCatalan
SupervisorRogelio Linares Santiago (Director) & Joan Bach Plaza (Director)

Cite this

'