Complexos metàl.lics basats en monotiocarborans: nous catalitzadors per la hidrogenació homogènia dólefines

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award21 Apr 1997
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorFrancesc Teixidor Bombardó (Director) & Jaume Casabó Gispert (Tutor)

Cite this

'