Comparació de les característiques demogràfiques, clíniques i radiològiques entre les poblacions tractades amb natalizumab el 2011 i les tractades el 2018

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2019
Original languageCatalan
SupervisorXavier Montalban Gairin (Director)

Cite this

'