Caracterizació molecular i taxes d'expressió de nous elements transposables al genoma de Drosophila buzzatii i Drosophila koepferae

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award12 Jul 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria del Pilar Garcia Guerreiro (Director)

Cite this

'